Dutch report ‘Betekenisvolle participatie van kinderen in de jeugdbescherming’

22 Nov Dutch report ‘Betekenisvolle participatie van kinderen in de jeugdbescherming’

In de Week Tegen Kindermishandeling brengen wij graag het belang van participatie van kinderen onder de aandacht. Zoals in artikel 12 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) geformuleerd is participatie een recht van kinderen en is participatie belangrijk om ook aan andere kinderrechten te voldoen, zoals het belang van het kind en bescherming van kinderen tegen geweld. In onze nieuwe publicatie¬†‘Betekenisvolle participatie van kinderen in de jeugdbescherming’ gaan wij in op het belang van participatie, geven we invulling aan het concept ‘betekenisvolle participatie’ en gaan we in op de verankering van participatie in het Nederlandse jeugdbeschermingsbeleid.

Het rapport is beschikbaar via onderstaande link:

Rapport Betekenisvolle Participatie van Kinderen in de Jeugdbescherming